Sytuacja ekonomiczna Poczty Polskiej i jej polityka kadrowa ze szczególnym uwzględnieniem Programu Dobrowolnych Odejść oraz zwolnień grupowych pracowników spółki
– przedstawiają: Minister Aktywów Państwowych oraz Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#115ED4F313564B9BC12586F6003B0FA1

 

 

Ostateczne wyniki wyborów przedstawicieli Pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz jej jednostek zależnych do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. V kadencji.

W dniu 07 czerwca 2021r. Krajowa Komisja Wyborcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzję o ważności przeprowadzonych wyborów oraz ogłosiła ich ostateczne wyniki.

Do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. V. Kadencji wybrani zostali: Magdalena Lebiedź i Robert Czyż.

Wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów:

1)     Czyż Robert – 7836,

2)     Gawarecki Leszek – 6893,

3)     Lebiedź Magdalena – 8371,

4)     Pawłowski Robert – 2057,

5)     Świder Jacek – 2888,

6)     Wieniecka Katarzyna – 5091.

Frekwencja w wyborach wyniosła 31,67 %.

Zostać ponownie wybranym na kolejną kadencję, w tym trudnym okresie to niełatwe zadanie. Jednak dotychczasowa praca i zaangażowanie Roberta przyczyniły się, że kolejny raz Pocztowcy nie zawiedli, oddając głosy poparcia na Jego osobę. Za co serdecznie dziękujemy!   

Gratulujemy Robertowi, życzymy kontynuacji dotychczasowych planów i działań, jak również nowych wyzwań w obszarze Poczty Polskiej SA.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty

Poniżej podziękowania od Roberta:

Serdecznie DZIĘKUJĘ wszystkim Pracownikom Spółki, a szczególnie Członkom Związku Zawodowego Pracowników Poczty za oddane na mnie głosy. Pandemia uniemożliwiła mi osobiste spotkania z pocztowcami oraz prowadzenie kampanii w terenie, wiedziałem jednak że mogę liczyć na Przewodniczących i Członków zarządów oddziałów, którym szczególnie Dziękuję za rekomendację mojej osoby wśród koleżanek i kolegów.

Wybór na II kadencję w RN to zaszczyt, ale również ogromna odpowiedzialność. Poczta jest na zakręcie historii, e-listy zastępują listy papierowe tak jak przelewy bankowe wypierają przekazy pieniężne, a dynamiczny rozwój e-commerce zwiększa wolumen paczek. Jak na każdym zakręcie, ważne żeby nie wypaść, a wyjść na prostą. Pomimo wielu zakrętów historii jakie firma spotkała na swojej ponad 460 letniej drodze, Poczta istnieje dzięki PRACOWNIKOM. Konie, powozy, samochody, pociągi, samoloty, automaty, maszyny, (drony ?) – dzięki postępowi jest szybciej, ale to pracownik jest fundamentem firmy usługowej- a taką jest Poczta. Najwyższa pora aby firma zaczęła dbać o pracowników, to wówczas pracownicy zadbają o firmę – i o to będę zabiegał przez kolejną kadencję. Dziękuję za Wasze głosy i zaufanie. 

z poważaniem

Robert Czyż

 

Źródło: http://zzpp.com.pl/?p=3324

 

 

 

Polski Ład. Głos OPZZ 

Jednym z elementów promocji Polskiego Ładu było przedstawienie głównych założeń programu przez premiera Mateusza Morawieckiego na plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego (20 maja br.) 

Nowy Ład, na ostatniej prostej przemianowany na Polski Ład, to program polityczno-reformatorski rządu Zjednoczonej Prawicy. 

-Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego, tam, gdzie został on nadwątlony przez COVID-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy - mówił premier Mateusz Morawiecki. Do sfinansowania realizacji programu Polski Ład wykorzystane będą środki finansowe z Unii Europejskiej w otrzymane przez Polskę w ramach Krajowego Planu Odbudowy i budżetu na lata 2021 – 2027. 

W dniu 19 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli 40 zakładowych organizacji związkowych, które działają w oparciu o dwie Wspólne Reprezentacje Związkowe (WRZ-15 i WRZ-25). Przypominamy, że w składzie w/w organizacji związkowych jest jedna organizacja reprezentatywna: Związek Zawodowy Pracowników Poczty.  Stanowisko i cel strony związkowej jest jednolite – odstąpienie Pracodawcy od planowanych od czerwca br. zwolnień grupowych.

 

Możesz przeczytać go w całości klikając w odnośnik: Komunikat ze spotkania Wspólnych Reprezentacji Związkowych z 19 maja 2021r.

 

 

 

 

Komunikat Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Związek Zawodowy Pracowników Poczty działając w imieniu i z upoważnienia Wspólnej Reprezentacji Związkowej (WRZ) zrzeszającej 15 zakładowych organizacji związkowych,zwrócił się do wszystkich pozostałych organizacji związkowych w PP SA, o poparcie i wsparcie naszych działań dot. sporu zbiorowego z pracodawcą, w zakresie cofnięcia decyzji o dokonaniu zwolnienia grupowego.

Spór zbiorowy, który prowadzimy z pracodawcą z naszym żądaniem o odstąpienie od realizacji zwolnienia grupowego wkracza w decydującą fazę mediacji, gdyż spotkanie negocjacyjne w ramach rokowań nie przybliżyło stron mających na celu osiągnięcie porozumienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Związek Zawodowy Pracowników Poczty udzielił rekomendacji i popiera kandydaturę Roberta Czyż w wyborach przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. V kadencji.

W dniu 11 marca br. Sławomir Redmer – przewodniczący ZZPP towarzyszył naszemu kandydatowi, podczas składania dokumentów niezbędnych do rejestracji, w siedzibie Spółki PP S.A.

Serdecznie dziękujemy za wyrażone podpisami poparcie dla kolegi Roberta.

W najbliższym czasie będziemy informować o programie i działaniach naszego kandydata na przedstawiciela pracowników w RN PP S.A. na kolejną kadencję.

 

Źródło: http://zzpp.com.pl/?p=2994

Wszyscy sygnatariusze Układu – partnerzy społeczni podpisali protokół dodatkowy do ZUZP, zgodnie z zapisami wydłużony został termin obowiązywania wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych o dwa lata tj. 2021-2022.

 

 

 

 

 

 

 

Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił z wnioskiem do Zarządu Spółki o dodatkowe środki dla pracowników, treść w załączeniu.

Otwóż załączniku
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID- 19) na terytorium Polski, w dniu 17 marca br. przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Poczty, aby wspomóc działania Zarządu PP S.A., zwrócili się do posłów RP o interwencję w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Poczty Polskiej S.A.

 

Możesz przeczytać go w całości klikając w odnośnik: Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Poczty Polskiej w okresie epidemii koronawirusa

 
Dziękujemy i pozdrawiamy,
Związek Zawodowy Pracowników Poczty

Informacja Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Na podstawie decyzji zarządu Poczty Polskiej o przeznaczeniu dodatkowych środków na płyny dezynfekcyjne informujemy, że Pion Infrastruktury już je zakupił. Dodatkowo pozyskano rękawiczki dla pracowników eksploatacji, dystrybucja już się rozpoczęła.

 Płyny dezynfekcyjne pozyskujemy z dwóch niezależnych źródeł. Zakupione płyny są już zapakowane i skierowane do bezpośredniej dystrybucji na poszczególne urzędy. Dodatkowo pozyskaliśmy rękawiczki dla PPO, PS i POL. Dystrybucja odbywać się będzie na bieżąco, również w weekend, aby najpóźniej w poniedziałek dotarły do wszystkich Pracowników mających kontakt z Klientami – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu sprawujący nadzór nad Zespołem ds. monitorowania zagrożenia koronawirusem.

Płyny zostaną w pierwszej kolejności rozdystrybuowane listonoszom listowym (PS) i paczkowym (POL). Są to osoby, które mają największy kontakt z klientem bez możliwości użycia bieżącej wody i mydła antybakteryjnego. W miarę możliwości i dostępności środków na rynku realizowane będą potrzeby w innych komórkach organizacyjnych.

Płyny dezynfekcyjne dla listonoszy będą wydawane na początku w butelkach o poj. 100 ml. Ilość ta ma w założeniu wystarczyć na okres 1 tygodnia. Zatem kluczowe dla powodzenia całej akcji zaopatrzenia zgodnie z wytycznymi funkcjonującego w Spółce zespołu ds. monitorowania zagrożenia koronawirusem jest odpowiednie racjonowanie przez przełożonych kupowanych zasobów. Należy pamiętać, by zachować opróżnione butelki celem ponownego wykorzystania ich w późniejszym okresie, gdy będą realizowane dostawy w opakowaniach o większej pojemności i dojdzie do konieczności rozlewania ich zawartości na poszczególnych pracowników. Dodatkowo dostarczone zostaną płyny w pojemnikach o dużych pojemnościach do dezynfekcji powierzchni kontaktowych.

Czy pracownik może odmówić wyjazdu w rejony, gdzie występuje koronawirus, ze względu na groźbę zarażenia? 

 

Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który powraca do pracy po wyjeździe do regionu/kraju, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem?

 

Na te i inne pytania odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy na stronie:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html

Poniżej pełny tekst – zapraszamy do zapoznania się i udostępniania !

 

 

 

 

W dniu 29 października 2019r. odbyła się kolejna tura mediacji w ramach sporu zbiorowego prowadzonego przez ZZPP  w zakresie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PP S.A.

Pracodawca przedstawił kolejną propozycję dotyczącą jednorazowych dodatkowych płatności w dwóch transzach po 400 zł brutto w miesiącu listopadzie i grudniu br.

List otwarty Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Koleżanki i Koledzy,

W nawiązaniu do wspólnego komunikatu organizacji reprezentatywnych z dnia 19 września 2019r. a także komunikatu, który przedstawiła strona pracodawcy w sprawie przebiegu mediacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń w 2019 roku oraz postulatów zgłaszanych przez stronę społeczną, chciałbym poinformować o kilku istotnych faktach.

Mediacje ze Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty 17.07.2019, 

17 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty dotyczące postulatów płacowych i prowadzone w ramach sporu zbiorowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pracodawcy i Związku Zawodowego oraz mediator (osoba z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalona wspólnie przez strony sporu zbiorowego). Obecność trzeciej, bezstronnej osoby jest następstwem podpisania protokołu rozbieżności. W spotkaniu, jako obserwator, wziął również udział Robert Czyż – przedstawiciel Pracowników w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej.

W związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych, Związek Zawodowy Pracowników Poczty w dniu 11 czerwca 2019 roku wprowadził zmianę w zapisach Statutu ZZPP, dostosowując go do aktualnie obowiązujących przepisów.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Przewodniczącego OPZZ – Jana Guza.

Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.

Janie – spoczywaj w pokoju.

Kolejne spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Poczcie Polskiej, w ramach sporów zbiorowych zgłoszonych przez reprezentacyjne Związki Zawodowe, odbędzie się w dniu 22 maja br. (środa).

Na spotkanie zaproszone zostały:

Związek Zawodowy Pracowników Poczty oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” .

W dniu 30 kwietnia br. w siedzibie Spółki odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

Przedmiotem spotkania było procedowanie związane z podziałem funduszu wynagrodzeń osobowych na jednostki organizacyjne i rezerwy Spółki na 2019 rok, oraz kwestie związane z postulatami płacowymi zgłoszonymi przez organizacje reprezentatywne.

Przewodniczący ZZPP Sławomir Redmer poinformował, że nasza organizacja związkowa nie podpisze przedłożonego podziału funduszu wynagrodzeń osobowych na jednostki organizacyjne oraz rezerwy Spółki w 2019 roku, analogicznie jak wcześniej nie podpisano porozumienia w sprawie ustalenia funduszu wynagrodzeń osobowych dla PP SA. na 2019 rok.

W trakcie spotkania obie organizacje reprezentatywne zajęły, a następnie przekazały Pracodawcy wspólne stanowisko w zakresie wyczerpania trybu wynikającego z art. 10 ust. 2 pkt 2 ZUZP.

Zgodnie z deklaracją złożoną w trakcie spotkania, Pracodawca w dalszym ciągu jest gotowy do rozmowy ze stroną społeczną, prowadzenia rokowań w zakresie kwestii płacowych, prowadzone są analizy w zakresie możliwości finansowych Spółki, poszukiwanie źródeł finansowania, a także oczekiwania w zakresie wzrostu przychodów w związku ze zmianą cennika od kwietnia br. i nowych formatów przesyłek.

Uzgodniono, że po 06 maja br. Pracodawca spotka się odrębnie z każdą organizacją reprezentatywną w celu prowadzenia dalszych rozmów w tym zakresie i wypracowania porozumienia.

Wobec braku spełnienia żądania zgłoszonego przez naszą organizację związkową, dalsze rozmowy i negocjacje Związku Zawodowego Pracowników Poczty z Zarządem będą prowadzone w innym trybie.

 

Źródło: http://zzpp.com.pl/?p=1567

 

 

 

W dniu 10 grudnia 2018 roku odbyły się wybory  Prezydium ZZPP na okres 2019-2022.

Przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Poczty został ponownie wybrany Kol. Sławomir Redmer.

Wiceprzewodniczącymi na kolejną kadencję zostali wybrani:

 

 

 

W dniu 9 października 2018 r Związek Zawodowy Pracowników Poczty podpisał Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Region Pionu Kapitału Ludzkiego  w Gdańsku  Wydział  Zamiejscowy  w  Szczecinie  uprzejmie  informuje, iż  od  dnia  01.10.2018r.  do  30.06.2019r. odbywać  się  będą  zajęcia  sportowe  dla  pracowników  Poczty Polskiej S.A. w  ZSO  Nr  3  ul.  Orawska  w  Szczecinie, zgodnie  z  zawartą  Umową  sala  gimnastyczna  pozostaje  do  Państwa  dyspozycji   w każdy  poniedziałek   w  godzinach  20.00  – 21.30.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU W „SMĘTOWICACH”


1. Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 -12 lat.
3. Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za te dzieci pełną odpowiedzialność. 
4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag oraz zaleceń umieszczonych na tablicach ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych przy obiektach i wybiegach zwierząt.
7. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

ZABRANIA SIĘ NA TERENIE GOSPODARSTWA
1. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać barier i ogrodzeń, wkładać rąk i nóg za te zabezpieczenia. 
2. Zwiedzającym nie wolno sadzać ani stawiać dzieci na ogrodzeniach i barierkach. 
3. Wrzucania do klatek, na wybiegi i do zbiorników wodnych jakichkolwiek przedmiotów. 
4. Niepokoić i denerwować zwierząt 
5. Zabrania się w szczególności: • niszczenia urządzeń zabawowych,
• zaśmiecania terenu,
• niszczenia zieleni,
6. Zakaz wprowadzania zwierząt 


Gospodarstwo Agroturystyczne Smętowie nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu.

 

Źródło: http://smetowice.pl.tl/REGULAMIN.htm

 

Mapki dojazdu

Szczecin – Smętowice

Źródło: https://www.google.pl/maps


Stargard – Smętowice

Źródło: https://www.google.pl/maps


Myślibórz- Smętowice

Źródło: https://www.google.pl/maps


Świnoujście – Smętowie

Źródło: https://www.google.pl/maps


 

Uchwała nr 3/2018
Rady Krajowej
Związku Zawodowego Pracowników Poczty
z dnia16.04.2018 r.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty na posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 16.04.2018r. podjął Uchwałę, w której żąda:

 • wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w kwocie 300,00 zł na etat do wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 kwietnia 2018r.
 • przedstawienia ostatecznych wyników badań AAOD i AAPP przeprowadzonych w październiku 2017r.
 • wprowadzenia w całej eksploatacji PP S.A. rezerwy urlopowo-chorobowej na poziomie 12%.

 

Niespełnienie żądań ZZPP w terminie do dnia 15 maja 2018r. będziemy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego z pracodawcą. Ponadto w przypadku nieuwzględnienia ww żądań, ZZPP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia strajku.


 

Kodeks pracy w ciągu kilkudziesięciu lat swego obowiązywania był wielokrotnie nowelizowany co spowodowało, iż stał się dokumentem nieczytelnym i skomplikowanym, wywołującym wiele trudności w praktycznym stosowaniu jego przepisów.  Na przestrzeni lat często zmieniały się również zapisy zbiorowego prawa pracy, znajdujące się w kilkunastu ustawach regulujących poszczególne zagadnienia.

Częste zmiany, wielość aktów prawnych i niejasność ich przepisów, a także zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze spowodowały, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają kłopoty ze sprawnym poruszaniem się w polskim prawie pracy.

 

Powołana we wrześniu 2016 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy (dalej: Komisja) miała za zadanie „naprawić” prawo pracy, a tym samym stworzyć nowoczesne, zrozumiałe i sprawiedliwe rozwiązania. W tym celu Komisja przystąpiła do opracowywania projektów ustaw regulujących indywidualne i zbiorowe prawo pracy.

Po kilkunastu miesiącach wytężonej pracy, w dniu 14 marca br. Komisja przyjęła projekt nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Poza trudnym zadaniem zgromadzenia przepisów kilkunastu obecnych ustaw w dwóch kodeksach, Komisja zaproponowała wiele nowych rozwiązań, z których część już dzisiaj budzi ogromne kontrowersje.

 

      Spośród nowych propozycji w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące:

 1. domniemanie istnienia stosunku pracy - może objąć okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających pozew o ustalenie,

 2. wprowadzenie nowych rodzajów umów o pracę:

 • umowa o pracę sezonową - na okres nie dłuższy niż 150 dni w roku kalendarzowym, a łącznie tych umów nie może być więcej niż 3 w roku kalendarzowym,

 • umowa o pracę na czas wykonywania pracy dorywczej - na okres nie dłuższy niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego, a łączna liczba tych umów nie może być wyższa niż 6 w roku kalendarzowym,

 • nieetatowa umowa o pracę - praca nieprzekraczająca 20 godzin na tydzień, wykonywana przez pracownika będącego studentem do 26 roku życia albo przez pracownika po 60 roku życia (mechanizm podobny do kontraktu „zero godzin”, funkcjonującego na brytyjskim rynku pracy),

 1. znaczące wydłużenie czasu trwania umów o pracę na okres próby – do 182 dni, a w niektórych przypadkach nawet do 273 dni,

 2. obowiązek pracodawcy wskazania przyczyny wypowiedzenia także w odniesieniu do umowy o pracę zawartej na czas określony,

 3. wprowadzenie nowej kategorii osób zatrudnionych - pracownicy domowi (są to osoby wykonujące pracę w gospodarstwie domowym w celu zaspokojenia potrzeb osobistych zatrudniającego, członków jego rodziny lub potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego tych osób),

 4. określenie pozycji tzw. samozatrudnionego ekonomicznie zależnego - samodzielna praca na rzecz konkretnego przedsiębiorcy, jednostki organizacyjnej lub gospodarstwa rolnego w sposób bezpośredni, przeciętnie w wymiarze co najmniej 21 godzin na tydzień, przez okres co najmniej 182 dni,

 5. ograniczenie możliwości stosowania umów cywilnoprawnych na rynku pracy,

 6. znaczne poluzowanie obowiązków dla pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 10 pracowników:

 • pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony, jak i na czas określony bez wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (w zamian pracownikowi wypłacana jest rekompensata pieniężna, której wysokość jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy),

 • brak obowiązku konsultacji w razie zamiaru zwolnienia pracownika,

 • wyłączenie zasady przedłużenia umowy o pracę na czas określony albo na okres próbny do dnia porodu (znaczące ograniczenie ochrony pracownicy w okresie ciąży),

 1. nowy sposób konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o prace zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas

określony z przyczyn dotyczących pracownika (zawiadomienie pracownika - wskazanie przez pracownika organizacji związkowej - przeprowadzenie konsultacji - wysłuchanie pracownika - podjęcie ostatecznej decyzji przez pracodawcę),

 1. możliwość „wykupienia się” przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników, w razie złożenia przez pracownika pozwu do sądu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy - w zamian obowiązek wypłacenia pracownikowi zadośćuczynienia w wysokości od 9-krotności do 5-krotności wynagrodzenia zasadniczego,

 2. wprowadzenie „bonusu” tj. świadczenia, które może służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych pracowników lub realizacji celów zakładowych i choć w części nie jest uzależnione od wykonywania i wyników pracy. Bonus nie może być wyższy niż 25% wysokości wynagrodzenia za dany okres,

 3. wyższy dodatek za pracę w nocy – 20% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego pracownika,

 4. umożliwienie stosowania wobec określonych grup pracowniczych klauzuli opt – out, a więc przedłużenia tygodniowego czasu pracy do 60 godzin, na podstawie pisemnej zgody pracownika,

 5. możliwość wprowadzenia poprzez postanowienia układu zbiorowego pracy indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla pracowników – polegają na zawieszeniu wypłaty normalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatku za prace w nadgodzinach. W ten sposób pracodawca ma możliwość dysponowania środkami pieniężnymi i ich wypłacania pracownikom w razie braku pracy np. w razie załamania popytu (na to musi być jednak zgoda związków zawodowych),

 6. bardziej szczegółowe zasady rozliczania dyżurów pracowniczych, w tym tzw. dyżurów elastycznych,

 7. wprowadzenie nowych nietypowych form organizacji czasu pracy, np. praca w systemie podziału tego samego stanowiska pracy, organizacja czasu pracy we własnym zakresie, zespołowa organizacja pracy,

 8. wprowadzenie 26 dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, bez względu na staż pracy,

 9. wprowadzenie zasady, iż w sytuacji gdy pracownikowi przysługuje w roku kalendarzowym nie więcej niż 12 dni urlopu wypoczynkowego, to wówczas pracodawca udziela go wyłącznie w jednej części,

 10. szybkie wygaśnięcie prawa do urlopu wypoczynkowego – do 31 marca lub w wyjątkowej sytuacji do 30 września następnego roku kalendarzowego (w zamian pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi zadośćuczynienia w wysokości 2-krotności wynagrodzenia urlopowego),

 11. urlop na żądanie będzie wymagał zgody pracodawcy, jeżeli pracownik wskaże pracodawcy termin wykorzystania urlopu, krótszy niż 24 godziny przed godziną rozpoczęcia pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownika,

 12. wprowadzenie zasady, iż korespondencja między pracodawcą a organizacją związkową w sprawach indywidualnych ze stosunku pracy odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony ustalą inaczej,

 13. obligatoryjne powoływanie komisji pojednawczej, pod warunkiem iż pracodawca zatrudnia co najmniej 150 pracowników. W przypadku jej niepowołania pracodawca ustanawia procedurę mediacji (wszystkie mechanizmy w uzgodnieniu z organizacją związkową, a w razie jej braku po uzyskaniu pozytywnej opinii rady zakładowej lub pracowników),

 14. poważne modyfikacje w funkcjonowaniu organizacji związkowych na poziomie zakładu pracy poprzez wskazanie warunków działania delegata związkowego albo zakładowej organizacji związkowej (warunek działania zoz: zrzeszanie co najmniej 10% lub 15% pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy),

 15. możliwość złożenia do sądu pracy wniosku o zawieszenie skutków prawnych dokonanego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia chronionemu działaczowi związkowemu,

 16. obligatoryjność inicjowania rokowań układowych przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 50 pracowników, u którego działa zakładowe przedstawicielstwo związkowe,

 17. szczegółowe regulacje dotyczące połączenia oraz podziału związków zawodowych,

 18. możliwość powołania rady zakładowej (de facto jest to dzisiejsza rada pracowników),

 19. obowiązek wydania regulaminów pracy, wynagradzania oraz innych przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników,

 20. warunkiem wszczęcia sporu zbiorowego będzie wystąpienie do pracodawcy z żądaniami przez co najmniej jedno reprezentatywne zakładowe przedstawicielstwo związkowe,

 21. arbitraż społeczny w sporze zbiorowym przekazany wojewódzkiej radzie dialogu społecznego (spór zakładowy) lub Radzie Dialogu Społecznego (spór ponadzakładowy),

 22. brak przepisów dotyczących możliwości funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej.

Generalnie można wskazać, iż wbrew zapowiedziom duża część rozwiązań zaproponowanych przez Komisję jest wyjątkowo nieczytelna i skomplikowana, co może spowodować ogromne problemy w stosowaniu nowych regulacji.


Zajączkowa zbiórka dla potrzebujących rodzin 19-23 marca 2018 r.

W dniu 28 lutego br odbyło się posiedzenie organów statutowych ZZPP.
Dyskusja dotyczyła m.in. zbliżających się wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej IV kadencji, przygotowania do Kongresu OPZZ, stanu negocjacji Aneksu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czasu pracy w PPO i BJiP, skarg ZZPP do Państwowej Inspekcji Pracy.
Prezydium związku przedstawiło również sprawozdanie ze spotkania reprezentatywnych organizacji związkowych ze stroną pracodawcy w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2018 roku. Plan nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej S.A. w bieżącym roku. Członkowie KW ZZPP przyjęli uzgodnienie, że w przypadku braku zmiany stanowiska pracodawcy w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PP S.A. w 2018 roku, ZZPP wejdzie w spór zbiorowy z pracodawcą w tym zakresie.
KW ZZPP podjęło również decyzję o konieczności wystąpienia do pracodawcy o pilne przedstawienie wyników badań AAOD oraz AAPP, które zostały zakończone w grudniu 2017 roku. Uzgodniono również konieczność wystąpienia do pracodawcy w sprawie zmiany sposobu dofinansowania imprez organizowanych przez Komitet Sportu z funduszy Komisji Socjalnych.

zyczenia

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania nt. wzrostu wynagrodzeń od 1 października br., zadawane m.in. za pośrednictwem Forum.

Akcja wolontariatu pracowniczego

cid:image006.jpg@01D36A8C.2F3FEA80

Mikołajkowa zbiórka dla potrzebujących rodzin 11-15 grudnia 2017 r.

Regulamin premiowania – premiowanie w 2018 r

Regulamin premiowania, obowiązujący od maja 2017 roku, został przyjęty na czas nieokreślony. Zdefiniowane są w nim parametry, które posłużą do wyliczenia kwot poszczególnych rodzajów premii i mają charakter uniwersalny, tj. mają zastosowanie w kolejnych latach.

W dniu 1 grudnia 2017 roku Związek Zawodowy Pracowników Poczty wraz z drugą reprezentatywną organizacją związkową podpisał
„Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy”.
Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich Pracowników osiągających wynagrodzenie zasadnicze w kwocie do 3.000 zł brutto wyniesie 120 zł brutto, natomiast dla Pracowników eksploatacji (wykaz grup zawodowych w treści Porozumienia), otrzymujących wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.000 zł -3.500 zł brutto uzgodniono wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 100,00 zł brutto.

22 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi dotyczące kolejnej możliwości wzrostu wynagrodzeń Pracowników.

Według założeń Projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw Poczta Polska trafi na istniejącą od stycznia br. listę spółek, które nie mogą wyjść z posiadania Państwa Polskiego.

Poczta Polska zapowiada dużo szybszy transport przesyłek. Wszystko dzięki miliardowi złotych, które pójdzie w najbliższych latach na rozbudowę sieci logistycznej. Będzie się składał na nią Centralny Hub Logistyczny, 3 sortownie regionalne i 54 składy.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza na organizowany już corocznie, wypoczynek sobotnio-niedzielny w Międzyzdrojach (Lubiewo) w dniach 16-17.09.2017r.

 

Koszt całkowity: 195 zł/os.

 

Odpłatność członków Naszego związku i ich rodzin 95 zł/os.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

do dnia 5 września 2017 r.

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenia (telefonicznie lub mailowo) należy kierować do:

Marzena Szewczyk 502017046
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe:

Lokalizacja: Ośrodek Wypoczynkowy STILO Międzyzdroje-Lubiewo
Ośrodek posiada basen. 
http://miedzyzdroje-stilo.pl/

 

Przed przyjazdem do Ośrodka (sobota) zamierzamy zwiedzić Fort Gerharda w Świnoujściu:
http://www.fort-gerharda.pl/

Fort Gerharda - zwany również Fortem Wschodnim, to jeden z fortów Twierdzy Świnoujście. Należy do najlepiej zachowanych XIX-wiecznych pruskich fortów ...

Startujemy ze Szczecina (przez Goleniów), Myśliborza (przez Barlinek, Stargard) i Stargardu (przez Nowogard).
Powrót 17.09.201 g. 16.00.

Wieczorem planujemy kolację grillową z dobrą muzyką i tańcami.

Dziękujemy i do zobaczenia.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące premii wynikających z Regulaminu premiowania obowiązującego do końca kwietnia br. oraz premiowania osób, które nie podpisały porozumień zmieniających, związanych z wejściem w życie nowego Regulaminu.

W dniu 8 czerwca 2017 roku, nasza Przewodnicząca, Pani Marzena Szewczyk była gościem audycji Czas Reakcji w Radio Szczecin.

Tematem rozmowy była ciężka i trudna praca listonoszy.

Rozmowy można posłuchać pod poniższym adresem:

http://radioszczecin.pl/125,0,czas-reakcji

W dniu 23 maja 2017 roku podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Poczty Polskiej S.A. a Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty 

o treści: 

Spór zbiorowy zgłoszony przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty pismem z dnia 13 stycznia 2017r. (Uchwała nr 3/2017 Komitetu Wykonawczego ZZPP z dnia 10 stycznia 2017 r.) ulega zawieszeniu do dnia 15 września 2017 r.

W dniu 23 maja 2017 roku podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Poczty Polskiej S.A. a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi tj.:

 

- Związek Zawodowy Pracowników Poczty – Przewodniczący Sławomir Redmer, Wiceprzewodnicząca Joanna Szeląg

- Organizacja Międzyzakładowa NSZZ :Solidarność” – Przewodniczący Bogumił Nowicki, Wiceprzewodniczący Paweł Jędrzejewski

 

 

Wynik, który osiągnęliśmy za I kwartał br. umożliwia wypłatę premii, naliczanej wg starego Regulaminu Premiowania, obowiązującego do końca kwietnia br. Premia trafi na konta Pracowników wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, czyli do 10 maja br.

Mapki Dojazdu:


Szczecin - Smętowie

Stargard - Smętowie

Myślibórz - Smętowie


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU W „SMĘTOWICACH”
 

1. Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 -12 lat.
3. Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za te dzieci pełną odpowiedzialność. 
4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag oraz zaleceń umieszczonych na tablicach ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych przy obiektach i wybiegach zwierząt.
7. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

ZABRANIA SIĘ NA TERENIE GOSPODARSTWA 
1. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać barier i ogrodzeń, wkładać rąk i nóg za te zabezpieczenia. 
2. Zwiedzającym nie wolno sadzać ani stawiać dzieci na ogrodzeniach i barierkach. 
3. Wrzucania do klatek, na wybiegi i do zbiorników wodnych jakichkolwiek przedmiotów. 
4. Niepokoić i denerwować zwierząt 
5. Zabrania się w szczególności: • niszczenia urządzeń zabawowych,
• zaśmiecania terenu,
• niszczenia zieleni,
6. Zakaz wprowadzania zwierząt 


Gospodarstwo Agroturystyczne Smętowie nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu.

 

 

Źródło: http://smetowice.pl.tl/REGULAMIN.htm

festyn

swieta

31 marca br. Pracodawca oraz reprezentatywne organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej – Związek Zawodowy Pracowników Poczty oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej – uzgodniły nowy Regulamin premiowania. Dziś premie wracają do pracowników naszej firmy po roku, kiedy nie były wypłacane ze względu na zapisy w poprzednim Regulaminie.
- Premie to konieczny element wynagradzania Pracowników Poczty Polskiej. Porozumienie jest niełatwym kompromisem pomiędzy uzasadnionymi oczekiwaniami pracowników naszej firmy i jej trudną sytuacją finansową – powiedział Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Systemowy wzrost wynagrodzeń – rozmowy ze Związkami Zawodowymi 05.04.2017

Zgodnie z zapowiedziami, kolejnym krokiem − po podpisaniu nowego Regulaminu premiowania – będzie wprowadzenie systemowych rozwiązań w obszarze wynagrodzeń i innych obszarach polityki personalnej. Propozycja już wkrótce zostanie przedstawiona Związkom Zawodowym, we współpracy z którymi będą wypracowywane nowe rozwiązania w tym zakresie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 kwietnia br. Założenia do planowanego, szeroko zakrojonego, porozumienia pomiędzy Zarządem a Stroną Społeczną, w zakresie proponowanych rozwiązań, zostały przygotowane przez Pion Kapitału Ludzkiego w oparciu o szereg analiz, w tym poziomu wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. listonosze, pracownicy okienkowi, kierowcy, stanowiska ekspedycyjno-rozdzielcze), ich rozpiętości i relacji w stosunku do uwarunkowań rynkowych.

Kolejne spotkanie Zespołu „premiowego” – nowy regulamin na ukończeniu.

Dziś rozpoczęła się kolejna, cotygodniowa sesja spotkań Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu premiowania pracowników PP S.A., powołanego Zarządzeniem Prezesa Zarządu na początku lutego br.

Informacja

ze spotkania zespołu ds. Regulaminu Premiowania

dnia 16.02.2017 roku.
Stronę pracodawcy reprezentowali:

 1. Wiesław Włodek – członek Zarządu

 2. Iwona Ziomek – członek Zarządu

 3. przedstawiciele PKL

 4. radca prawny

W dniu 9 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu premiowania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Pracodawcy i Strony Społecznej, zgłoszeni do prac w tym zespole. Obie Strony w trakcie dyskusji podkreślały, że nowe zasady przyznawania premii muszą być początkiem odbudowy systemu motywacyjnego w firmie, a w efekcie zaangażowania pracowników Poczty Polskiej. To najważniejszy cel, który będzie przyświecał dalszym pracom nad tym dokumentem. Na spotkaniu przyjęto wstępne ustalenie odnośnie trybu prac Zespołu oraz główne kierunki do założeń nowego regulaminu, w tym dotyczące rodzaju premii i proporcji jej poszczególnych części. Z uwagi na rangę tematu oraz w celu szybkiego wypracowania projektu regulaminu premiowania kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w już w przyszłym tygodniu.

9 i 10 grudnia, w salach konferencyjnych Związku Nauczycielstwa Polskiego obradował Kongres Młodych zorganizowany przez Komisję Młodych OPZZ i Radę Dialogu Społecznego. Uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli organizacji związkowych wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ, goście, eksperci i media.

Chcemy się zastanowić się czy mamy podstawy do optymizmu, czy raczej jesteśmy skazani na kryzys? Czy będziemy mogli twórczo realizować się w pracy, czy raczej powinniśmy liczyć na samorealizację poza nią? Czy w najbliższej przyszłości czeka nas robotyzacja i likwidacja milionów miejsc pracy? A może nowoczesność to nowe, bardziej godne, miejsca pracy? Czy jesteśmy skazani na utratę stabilności zatrudnienia, czy jednak nowoczesność i bezpieczeństwo pracy mogą iść ze sobą w parze? Jakie oczekiwania i marzenia mają młodzi? Jakie są  realia obecnego rynku pracy?

Projekt planu funduszu wynagrodzeń na 2017 r. – dalsze rozmowy i dodatkowe pieniądze dla Pracowników 12.12.2016,

 

12 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie z reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, dotyczące zawarcia uzgodnienia w sprawie projektu planu funduszu wynagrodzeń na 2017 r. Strony przyjęły, że dalsze rozmowy, dotyczące zwiększenia kwoty środków na wynagrodzenia na 2017 r. , podejmą do końca stycznia przyszłego roku, po podsumowaniu wyników finansowych Spółki za 2016 r.

Poczta Polska rzuca wyzwanie kurierom. Już niebawem paczki odbierać będzie można w prawie 10 tys. punktach w całej Polsce. Po Orlenie i Ruchu, państwowy operator negocjuje współpracę z Lotosem i Żabką. W firmie od kilku miesięcy trwają również prace nad systemem umożliwiającym szybką zmianę miejsca dostawy i doręczenie paczki na przykład do kawiarni, w której właśnie jesteśmy.

Rafał Brzoska, jedna z najmłodszych i jednocześnie największych gwiazd polskiego biznesu ostatnich lat, ma problem z flagową spółką. 

Po raz pierwszy od 8 lat Poczta Polska zwiększa zatrudnienie. Chodzi głównie o listonoszy, ale także o pracowników placówek.

Porozumienie w sprawie zakończenia sporu zbiorowego spisane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

19 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami reprezentatywnych Związków Zawodowych – Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty. Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia, które zamyka płacowe spory zbiorowe z obiema organizacjami związkowymi.

18 lipca br. odbyło się spotkanie z jednym z reprezentatywnych Związków Zawodowych Poczty Polskiej – Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty.

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Poczty Polskiej oraz ograniczenie programu dobrowolnych odejść ze spółki - zapowiedział w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Wskazał, że w ramach PDO Poczta straciła 12 tys. 562 pracowników.

Pogrom paczkomatów na warszawskiej giełdzie

Kiedyś paczkomaty InPostu łączono z giełdowym sukcesem. Dziś spółki Rafała Brzoski topnieją w

oczach - ostatnie dwa dni to ich prawdziwy pogrom. Czyżby oznaczało to koniec pocztowej

rewolucji?

Integer, właściciel InPostu, na GPW notowany jest od 2007 roku. W latach 2009-13 wartość spółki

wzrosła 30-krotnie. Hossę napędzała wizja paczkomatów wypierających Pocztę Polską z rynku i

rewolucjonizujących proces przesyłania paczek. Symbolem zmian było przyznanie InPostowi

kontraktu na przesyłki sądowe. Wiatr zmian poczuło nawet państwo, które odwróciło się od swojej

Poczty, bronionej przecież tak zaciekle monopolami.

uchwala 30 03

1850 zł kary płaci od marca Poczta Polska za każdy zagubiony list wysłany przez sądy. Trzynaście razy drożej niż do tej pory.

Los Poczty Polskiej jest już przesądzony - rząd Beaty Szydło nie zamierza prywatyzować spółki i zmienia strategię po poprzednikach. Zamiast tego PP otrzyma wyłączność na państwowe przesyłki, a być może powstanie nowy urząd dla rynku pocztowego - informuje "Rzeczpospolita".

Poczta Polska, jako narodowy operator pocztowy, powinna być podmiotem obsługującym korespondencję instytucji publicznych, informują przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

W rozmowie z agencją informacyjną ISB News najwyżsi rangą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa skomentowali obecną sytuację na rynku pocztowym.

  

Poczta Polska i Polska Grupa Pocztowa złożyły swoje oferty w przetargu na dostarczanie przesyłek sądowych - poinformowali operatorzy pocztowi w środę. Niższą cenę za te usługi zaoferowała Poczta, którą prywatny operator oskarża o jej niedozwolone zaniżenie.

Poczta Polska wyemituje z początkiem przyszłego roku obligacje, podała "Rzeczpospolita". Środki z emisji obligacji mają posłużyć do finansowania strategii do 2020 r., która przewiduje 1,5 mld zł inwestycji, poinformował rzecznik Zbigniew Baranowski.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN