Komunikat Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Związek Zawodowy Pracowników Poczty działając w imieniu i z upoważnienia Wspólnej Reprezentacji Związkowej (WRZ) zrzeszającej 15 zakładowych organizacji związkowych,zwrócił się do wszystkich pozostałych organizacji związkowych w PP SA, o poparcie i wsparcie naszych działań dot. sporu zbiorowego z pracodawcą, w zakresie cofnięcia decyzji o dokonaniu zwolnienia grupowego.

Spór zbiorowy, który prowadzimy z pracodawcą z naszym żądaniem o odstąpienie od realizacji zwolnienia grupowego wkracza w decydującą fazę mediacji, gdyż spotkanie negocjacyjne w ramach rokowań nie przybliżyło stron mających na celu osiągnięcie porozumienia.

W przypadku fiaska mediacji planujemy przeprowadzenie referendum (w sposób tajny) wśród pracowników zatrudnionych w Spółce z następującym pytaniem referendalnym:

"Czy wyrażasz zgodę na zorganizowanie strajku, jeżeli pracodawca nie wycofa się ze zwolnienia grupowego?"  

O planowanych przygotowaniach przeprowadzenia ewentualnego referendum strajkowego, strona pracodawcy została poinformowana.

Wspólna Reprezentacja Związkowa stanowczo sprzeciwia się planowanym zwolnieniom grupowym, w naszej ocenie brak jest merytorycznego i logicznego uzasadnienia takich działań, gdyż wynik finansowy Spółki za 1 kwartał br. jest dodatni, a zatrudnienie po 3 miesiącach br. znacząco uległo zmniejszeniu.     

 

Poniżej skład zakładowych organizacji związkowych tworzących WRZ:

1.       Związek Zawodowy Pracowników Poczty (organizacja reprezentatywna) 

2.       Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. "Wschód"   

3.       Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Tarnowie   

4.       Ogólnokrajowy Związek Zawodowy „Forum”   

5.       Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Poczty w Rzeszowie   

6.       Organizacja Zakładowa Nr 17 NSZZ „Solidarność"-80 w Poczcie Polskiej   

7.       Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Elblągu   

8.       Związek Zawodowy Pracowników Łączności w Ciechanowie   

9.       Związek Zawodowy Listonoszy i Asystentów Poczty Polskiej z siedzibą w Kielcach   

10.   Związek Zawodowy Pracowników Poczty Region Lubelski   

11.   Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Chełmie   

12.   Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Pionu Ochrony Poczty Polskiej S.A.   

13.   Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej ZMIANA   

14.   Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Eksploatacji Poczty Polskiej S.A.   

15.   Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej „Przeciw Prywatyzacji” w Ciechanowie   

 

 

 
Pozdrawiam,
 

Sławomir Redmer

Przewodniczący

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN