Region Pionu Kapitału Ludzkiego  w Gdańsku  Wydział  Zamiejscowy  w  Szczecinie  uprzejmie  informuje, iż  od  dnia  01.10.2018r.  do  30.06.2019r. odbywać  się  będą  zajęcia  sportowe  dla pracowników  Poczty Polskiej S.A. w  ZSO  Nr  3  ul.  Orawska  w  Szczecinie, zgodnie  z  zawartą  Umową  sala  gimnastyczna  pozostaje  do  Państwa  dyspozycji   w każdy  poniedziałek   w  godzinach  20.00  – 21.30.

   

Uprzejmie  prosimy  o  przekazanie  powyższej  informacji  wszystkim  zainteresowanym  uczestnikom  zajęć.

 

 

Kontakt:

Artur Szyszko

502017085

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN