Związki Zawodowe Pracowników Poczty - Oddział w Szczecinie

Związek powstał w dniu 12.02.1992 roku, po rozłączeniu od Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników DW PPTT w Szczecinie. Pierwszą jego Przewodniczącą była Teresa Piekonko. Swoim obszarem działania ZZPP Oddział w Szczecinie obejmuje jednostki organizacyjne Poczty Polskiej S.A. o ogólnopolskim, regionalnym, rejonowym i terenowym zasięgu działania.

image.jpeg

 

 Regulamin Oddziału

 Regulamin KPS

 Zarząd ZZPP O/Szczecin na lata 2018-2022

 Komisja Rewizyjna

STATUT ZZPP 2019

 

Wypłacamy zasiłki statutowe z tytułu:

  • Zgonu członka związku 500 zł.
  • Zgonu współmałżonka 400 zł.
  • Zgonu rodziców i teściów 400 zł.
  • Urodzenie dziecka 400 zł.
  • Odprawa emerytalna 300 zł.

Wypłacamy „kieszonkowe” dzieciom wyjeżdżającym na obozy, kolonie, zimowiska, wycieczki szkolne i "zielone szkoły" w kwocie 50 zł/os.


Udzielamy pomocy finansowej – zapomogi, osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.


Ponadto prowadzimy Kasę Pomocy Socjalnej, której składka 
wynosi 9 zł/mc.

Z tego tytułu wypłacamy zasiłki regulaminowe:

  • Zgon członka KPS 1300 zł.
  • Zgon współmałżonka 800 zł.
  • Zgon rodziców i teściów 800 zł.
  • Odprawa emerytalna 500 zł.

 

 

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN