Konto ZZPP O/Szczecin:

Bank Pocztowy S.A.

75 1320 1830 3166 0987 2000 0001

Opłaty:

Składki członkowskie ZZPP O/Szczecin (miesięczne) -

pracownicy Poczty Polskiej S.A.: 0,5 % wynagrodzenia zasadniczego

pozostali (emeryci, renciści): 0,3 % wysokości uzyskiwanego świadczenia netto

Składki KPS (miesięczne) -

pracownicy Poczty Polskiej S.A.: 9 zł

pozostali (emeryci, renciści, osoby na świadczeniu przedemerytalnym, osoby przebywające na urlopie wychowawczym): 5 zł

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN