Dziś rozpoczęła się kolejna, cotygodniowa sesja spotkań Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu premiowania pracowników PP S.A., powołanego Zarządzeniem Prezesa Zarządu na początku lutego br. 

W tym tygodniu prace zespołu zaplanowano na 3 kolejne dni. Ze Strony Społecznej uczestniczą przedstawiciele dwóch reprezentatywnych organizacji związkowych tj. Związku Zawodowego Pracowników Poczty oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej. Na zaproszenie Pracodawcy do prac w Zespole pozytywnie odpowiedziała tylko jedna organizacja niereprezentatywna. Prace Zespołu nad nowym regulaminem są na ukończeniu. Wolą Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz Członków Zespołu jest, aby regulamin wszedł w życie już od kwietnia 2017 roku. Założenia nowego regulaminu mają zagwarantować, że do Pracowników trafią pieniądze.


STRUKTURY ZZPP SZCZECIN