9 i 10 grudnia, w salach konferencyjnych Związku Nauczycielstwa Polskiego obradował Kongres Młodych zorganizowany przez Komisję Młodych OPZZ i Radę Dialogu Społecznego. Uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli organizacji związkowych wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ, goście, eksperci i media.

Chcemy się zastanowić się czy mamy podstawy do optymizmu, czy raczej jesteśmy skazani na kryzys? Czy będziemy mogli twórczo realizować się w pracy, czy raczej powinniśmy liczyć na samorealizację poza nią? Czy w najbliższej przyszłości czeka nas robotyzacja i likwidacja milionów miejsc pracy? A może nowoczesność to nowe, bardziej godne, miejsca pracy? Czy jesteśmy skazani na utratę stabilności zatrudnienia, czy jednak nowoczesność i bezpieczeństwo pracy mogą iść ze sobą w parze? Jakie oczekiwania i marzenia mają młodzi? Jakie są  realia obecnego rynku pracy?

Te zagadnienia stały się przedmiotem dwudniowej debaty kongresu. Przedstawiła je w swoim wystąpieniu Joanna Bieńkowska - Terlecka - przewodnicząca Komisji Młodych OPZZ.

Gość kongresu, przewodniczący OPZZ Jan Guz pogratulował zebranym inicjatywy i sprawności organizacyjnej. Podkreślił znaczenie młodzieży dla przyszłości ruchu związkowego. Zbliża się czas zmiany pokoleniowej i ważne jest aby odbywała się ona na zasadach wzajemnego szacunku. Chodzi o to aby umiejętnie połączyć temperamenty i energię młodych związkowców z doświadczeniem i wiedzą starszych kolegów. Guz mówił także o dialogu społecznym jako formie rozwiązywania problemów społecznych.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, gospodarz spotkania młodych związkowców, zachęcał do większej aktywności i wspólnego działania. „Nikt niczego na nie da, jak sami o to nie powalczymy" – powiedział szef ZNP. W związku z planowanymi zmianami w systemie edukacji Sławomir Broniarz skrytykował plany rządu i resortu edukacji, które jego zdaniem doprowadzą do pogorszenia jakości nauczania oraz segregacji uczniów na lepszych i gorszych.

Julita Depta, i Lidia Oleszczuk z Komisji Młodych OPZZ, przedstawiły rolę Unii Europejskiej jako gwaranta praw młodych. A przedstawiciele biura prasowego OPZZ - Agnieszka Skruczaj i Piotr Szumlewicz, wykorzystanie mediów elektronicznych w działalności związkowej.

Po przerwie odbyły się warsztaty, podczas których mówiono między innymi nowych formach promocji związkowej i kampaniach związkowych  (moderator: Maciej Łapski); o praktyce rozwoju młodego związkowca (moderator: Agnieszka Kluszczyńska); o technikach promocyjnych, czyli jak skutecznie zwiększyć swój wpływ na środowisko (moderator: Jarosław Kordziński) i technikach negocjacji  (moderator: Paweł Galec).

W sobotę, gościem kongresu był prof. Jacek Męcina – przewodniczący Zespołu Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, członek Komisji Kodyfikacyjnej ds. Kodeksu Pracy, który moderował bardzo ożywioną dyskusję na temat przyszłości umów o pracę. Padło wiele gorzkich słów o umowach „śmieciowych" i wykorzystywaniu przez pracodawców trudnej sytuacji młodzieży na rynku pracy. W dyskusji uczestniczyli ponadto: Paweł Śmigielski – dyrektor Wydziału Prawno Interwencyjnego OPZZ, Filip Ilkowski – ZNP Uniwersytet Warszawski, Monika Bocian - przewodnicząca Rady OPZZ woj. Lubuskiego i Jan Rutkowski – przedstawiciel Banku Światowego.

Działania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych na rzecz młodych pracownic i pracowników przedstawił –Tom Virijens - przewodniczący Komisji Młodych EKZZ.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja pod hasłem „Czy automatyzacja i robotyzacja odbiorą nam pracę" (moderator: Piotr Szumlewicz). Uczestniczyli w niej także: dr Sebastian Michalik - Uniwersytet Warszawski, Grzegorz Kuliś - prezes firmy Weegree, dr Elżbieta Gajek - Uniwersytet Warszawski, Jan Rutkowski - przedstawiciel Banku Światowego.

Młodzi związkowcy to nie tylko „adepci" i  następcy starszych kolegów. Mają już swoje  sukcesy. Mówili o nich:  Sebastian Koćwin - przewodniczący Rady OPZZ woj. Opolskiego, Michał Lewandowski - przewodniczący OPZZ "Konfederacja Pracy", Maciej Łapski - OPZZ Konfederacja Pracy, Aneta Mastalerz - prezes Klubu Młodego Nauczyciela ZNP. Moderatorem tego panelu była dr Julia Kubisa - Uniwersytet Warszawski.

Uczestnicy Kongresu Młodych przyjęli Manifest, w którym zaakcentowano, że godna praca to nie przywilej, ale prawo, o które młodzi związkowcy będą walczyć. Manifest wskazuje na podstawowe problemy, z którymi młody pracownik ma do czynienia od początku swojej kariery zawodowej (treść Manifestu: TUTAJ).

Źródło: http://www.opzz.org.pl/-/kongres-mlody-2

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN