W dniu 23 maja 2017 roku podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Poczty Polskiej S.A. a Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty

o treści:

Spór zbiorowy zgłoszony przez Związek Zawodowy Pracowników Poczty pismem z dnia 13 stycznia 2017r. (Uchwała nr 3/2017 Komitetu Wykonawczego ZZPP z dnia 10 stycznia 2017 r.) ulega zawieszeniu do dnia 15 września 2017 r.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN