W dniu 23 maja 2017 roku podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Poczty Polskiej S.A. a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi tj.:

 

- Związek Zawodowy Pracowników Poczty – Przewodniczący Sławomir Redmer, Wiceprzewodnicząca Joanna Szeląg

- Organizacja Międzyzakładowa NSZZ :Solidarność” – Przewodniczący Bogumił Nowicki, Wiceprzewodniczący Paweł Jędrzejewski

 

o treści:

 

Strony uzgadniają wzrost wynagrodzeń zasadniczych o kwotę 150 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat (dla pracowników będących w stanie zatrudnienia na dzień 31 maja 2017 roku) ze skutkiem od 1 czerwca 2017 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Porozumienia.

 

Dodatkowo Strony uzgadniają, że kolejne spotkanie w ramach negocjacji odbędzie się w pierwszej połowie września 2017 roku, po analizie wyników finansowych za 7 m-cy 2017 roku i dotyczyć będzie ono ustalenia możliwości kolejnego wzrostu wynagrodzeń, z uwzględnieniem aspektu dążenia do niwelowania dysproporcji płac w poszczególnych grupach zawodowych

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN