Mapki Dojazdu:


Szczecin - Smętowie

Stargard - Smętowie

Myślibórz - Smętowie


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU W „SMĘTOWICACH”
 

1. Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 -12 lat.
3. Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za te dzieci pełną odpowiedzialność. 
4. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag oraz zaleceń umieszczonych na tablicach ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych przy obiektach i wybiegach zwierząt.
7. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.

ZABRANIA SIĘ NA TERENIE GOSPODARSTWA 
1. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać barier i ogrodzeń, wkładać rąk i nóg za te zabezpieczenia. 
2. Zwiedzającym nie wolno sadzać ani stawiać dzieci na ogrodzeniach i barierkach. 
3. Wrzucania do klatek, na wybiegi i do zbiorników wodnych jakichkolwiek przedmiotów. 
4. Niepokoić i denerwować zwierząt 
5. Zabrania się w szczególności: • niszczenia urządzeń zabawowych,
• zaśmiecania terenu,
• niszczenia zieleni,
6. Zakaz wprowadzania zwierząt 


Gospodarstwo Agroturystyczne Smętowie nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu.

 

 

Źródło: http://smetowice.pl.tl/REGULAMIN.htm

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN