31 marca br. Pracodawca oraz reprezentatywne organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej – Związek Zawodowy Pracowników Poczty oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej – uzgodniły nowy Regulamin premiowania. Dziś premie wracają do pracowników naszej firmy po roku, kiedy nie były wypłacane ze względu na zapisy w poprzednim Regulaminie.
- Premie to konieczny element wynagradzania Pracowników Poczty Polskiej. Porozumienie jest niełatwym kompromisem pomiędzy uzasadnionymi oczekiwaniami pracowników naszej firmy i jej trudną sytuacją finansową – powiedział Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Rodzaje premii

Regulamin przewiduje następujące rodzaje premii dla Pracowników objętych ZUZP oraz Pracowników Służb Handlowych, z wyjątkiem Pracowników wynagradzanych w systemie czasowo-prowizyjnym

  • Premia czasowo-jakościowa będzie wypłacana za jakość pracy i zaangażowanie.
  • Premia zadaniowa będzie wypłacana za realizację zadań indywidualnych pod warunkiem osiągnięcia wyniku przez jednostkę
  • Premia wynikowa będzie wypłacana za dobre wyniki Spółki (plus realizacja zadań premiowych i wyniku jednostki – jw.).

Pracownicy Służb Handlowych, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, otrzymają premię zadaniową i premię wynikową.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN