Systemowy wzrost wynagrodzeń – rozmowy ze Związkami Zawodowymi 05.04.2017

 

Zgodnie z zapowiedziami, kolejnym krokiem − po podpisaniu nowego Regulaminu premiowania – będzie wprowadzenie systemowych rozwiązań w obszarze wynagrodzeń i innych obszarach polityki personalnej. Propozycja już wkrótce zostanie przedstawiona Związkom Zawodowym, we współpracy z którymi będą wypracowywane nowe rozwiązania w tym zakresie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 kwietnia br.

Założenia do planowanego, szeroko zakrojonego, porozumienia pomiędzy Zarządem a Stroną Społeczną, w zakresie proponowanych rozwiązań, zostały przygotowane przez Pion Kapitału Ludzkiego w oparciu o szereg analiz, w tym poziomu wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. listonosze, pracownicy okienkowi, kierowcy, stanowiska ekspedycyjno-rozdzielcze), ich rozpiętości i relacji w stosunku do uwarunkowań rynkowych.

Dokument będzie stanowił punkt wyjścia do rozmów i negocjacji ze Stroną Społeczną. Intencją Pracodawcy jest wspólne wypracowanie długotrwałego rozwiązania (horyzont strategiczny), które będzie kierunkowskazem do głównych działań płacowych i z zakresu polityki personalnej.

Zgodnie z założeniami, zostaną tam uzgodnione uwarunkowania dotyczące Pracowników i firmy, z uwzględnieniem otoczenia rynkowego,które powinny być spełnione, aby wzrastały wynagrodzenia w Poczcie Polskiej – o konkretne kwoty i w określonym czasie. Do 2021 roku (Strategia Grupy Poczty Polskiej 2017-2021) będziemy dążyli do osiągnięcia przeciętnej płacy w Poczcie Polskiej na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przypominamy, że od momentu, kiedy w Poczcie Polskiej pojawił się aktualny Zarząd, po raz pierwszy od dziewięciu lat wzrosły wynagrodzenia zasadnicze (2016 r. – 250 zł brutto) oraz zwiększyła się liczba etatów w eksploatacji (2016 r.  – ponad 1000 etatów, dodatkowo w 2017 r.  - ok. 440 etatów po przeliczeniu wyników badania AAOD).

W marcu br. został także podpisany nowy Regulamin Premiowania, który uzależnia wypłatę premii m.in. od zaangażowania i jakości pracy Pracowników oraz indywidualnej realizacji zadań.

O szczegółach dotyczących prowadzonych rozmów będziemy informować na bieżąco.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN