Informacja

ze spotkania zespołu ds. Regulaminu Premiowania

dnia 16.02.2017 roku.
Stronę pracodawcy reprezentowali:

  1. Wiesław Włodek – członek Zarządu

  2. Iwona Ziomek – członek Zarządu

  3. przedstawiciele PKL

  4. radca prawny

 

Związek Zawodowy Pracowników Poczty  reprezentowali:

  1. Joanna Szeląg

  2. Bogdan Nierzwicki

  3. Henryk WoldańskiPracodawca przedstawił 4 warianty naliczonej premii dla pracowników, które zostały w całości odrzucone. W oparciu o naliczony fundusz premiowy (który nie jest zatwierdzony w planie i nie przedstawiony w formie pisemnej stronie związkowej), pracodawca rozpoczął dyskusję na temat kolejnych propozycji.

Jako strona społeczna zażądaliśmy przedstawienia pełnej informacji o zatrudnieniu na dzień 31.01.2017 r w etatach i w osobach.

W trakcie dyskusji wypracowanych zostało 11 propozycji (łącznie strony związkowej i strony pracodawcy). Ostatecznie procedowane będą 2 warianty po przedstawieniu przez pracodawcę materiałów  źródłowych finansowych i będą one przedmiotem dyskusji na kolejnym spotkaniu zespołu w przyszłym tygodniu. Po tym spotkaniu będziemy mogli przedstawić szczegółowe wyliczenia procedowanych wariantów.

W dniu dzisiejszym od godz. 9.00 zespół rozpoczyna pracę nad treścią Regulaminu Premiowania.
J.Szeląg

B.Nierzwicki

H.Woldański


STRUKTURY ZZPP SZCZECIN