W dniu 9 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu premiowania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Pracodawcy i Strony Społecznej, zgłoszeni do prac w tym zespole. Obie Strony w trakcie dyskusji podkreślały, że nowe zasady przyznawania premii muszą być początkiem odbudowy systemu motywacyjnego w firmie, a w efekcie zaangażowania pracowników Poczty Polskiej. To najważniejszy cel, który będzie przyświecał dalszym pracom nad tym dokumentem. Na spotkaniu przyjęto wstępne ustalenie odnośnie trybu prac Zespołu oraz główne kierunki do założeń nowego regulaminu, w tym dotyczące rodzaju premii i proporcji jej poszczególnych części. Z uwagi na rangę tematu oraz w celu szybkiego wypracowania projektu regulaminu premiowania kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w już w przyszłym tygodniu.

Jednocześnie, uwzględniając oczekiwania pracowników, podnoszone przez Stronę Społeczną, obecny na spotkaniu Pan Wiceprezes Wiesław Włodek, w imieniu Zarządu Spółki przekazał informację, że do 15 marca br. zostaną uruchomione środki na dodatkową wypłatę, o której wspominał już Prezes Zarządu Poczty Polskiej na spotkaniu z forumowiczami.

Pieniądze otrzymają Pracownicy Poczty Polskiej objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, a szczegółowe warunki wypłaty określone zostaną na najbliższym posiedzeniu Zarządu 14 lutego br. Ta propozycja zyskała aprobatę przedstawicieli pracowników.
Warto przypomnieć, że poprzednia dodatkowa wypłata w grudniu ub.r. była zróżnicowana w zależności od poziomu indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
Szczegóły dotyczące zasad wypłaty będą przekazane Pracownikom w kolejnym komunikacie.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN