Projekt planu funduszu wynagrodzeń na 2017 r. – dalsze rozmowy i dodatkowe pieniądze dla Pracowników 12.12.2016,

 

12 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie z reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, dotyczące zawarcia uzgodnienia w sprawie projektu planu funduszu wynagrodzeń na 2017 r. Strony przyjęły, że dalsze rozmowy, dotyczące zwiększenia kwoty środków na wynagrodzenia na 2017 r. , podejmą do końca stycznia przyszłego roku, po podsumowaniu wyników finansowych Spółki za 2016 r.

Rozmowy będą dotyczyły m.in. włączenia części środków pochodzących z refundacji z ZUS, z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych do funduszu wynagrodzeń osobowych.

Ponadto Zarząd podejmie decyzję o przeznaczeniu, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, dodatkowych środków na jednorazową wypłatę, która będzie przysługiwała wszystkim Pracownikom z wyłączeniem osób nieobjętych ZUZP.

Przyjęto ramowe kryteria, podobne do tych jak przy porozumieniu zawartym z Partnerami Społecznymi w lipcu 2016 roku. Dodatkowa wypłata będzie zróżnicowana w zależności od poziomu wynagrodzenia zasadniczego Pracownika (do 4 tys. włącznie wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na pełen etat i powyżej tej kwoty, przy czym dla Pracowników zarabiających powyżej 4 tys. zł kwota będzie stanowiła ok. 50 % kwoty dla Pracowników mniej zarabiających).

Wypłata będzie przysługiwała osobom będącym w zatrudnieniu na dzień 31 października 2016 r. i pozostającym w zatrudnieniu w dniu wypłaty.

Dodatkowo, na najbliższym posiedzeniu Zarządu, omawiane będą projekty Regulaminu premiowania oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po zaakceptowaniu przez Zarząd zostaną przekazane Partnerom Społecznym, w celu dalszego procedowania, jeszcze w grudniu br.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN