19 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami reprezentatywnych Związków Zawodowych – Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty. Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia, które zamyka płacowe spory zbiorowe z obiema organizacjami związkowymi.

Stronę Pracodawcy reprezentował Zarząd Poczty Polskiej pod przewodnictwem Prezesa Przemysława Sypniewskiego.

W czasie spotkania zarówno Pracodawca jak i Partnerzy Społeczni przedstawiali różne warianty, w ich opiniach, w obecnych warunkach finansowych, możliwe do realizacji. Po wielogodzinnej dyskusji uczestniczące w spotkaniu Związki Zawodowe oraz kierownictwo Spółki wypracowało propozycję zaakceptowaną przez wszystkie strony, czyli wzrost płacy zasadniczej o 100 zł brutto od 1 lipca br., dla wszystkich Pracowników, którzy zarabiają mniej niż 4000 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze). Oznacza to, że biorąc pod uwagę pierwszą część wynegocjowanego w marcu wzrostu wynagrodzeń, Pracownicy z tej grupy płacowej (ponad 71 tys. zatrudnionych w Poczcie Polskiej), będę zarabiać nawet o 300 zł brutto więcej.

- Dziękuję Partnerom Społecznym za to, że wspólnie udało nam się osiągnąć porozumienie. Wiem, że ta podwyżka nie zaspokaja oczekiwań Pracowników, ale chciałbym aby wlała w organizacje choć trochę nadziei. To jest dla nas bardzo ryzykowna decyzja, skutkująca wzrostem kosztów o ponad 60 mln zł i prognozowanym na ponad 100 mln ujemnym wynikiem finansowym na koniec roku. Jako Zarząd musimy przecież dbać o stabilność ekonomiczną firmy i pewność zatrudnienia. Nie możemy składać nieodpowiedzialnych obietnic, które w przyszłości okazałyby się katastrofalne w skutkach. Zrobimy wszystko, aby uniknąć tych najgorszych wariantów – mówi Przemysław Sypniewski, Prezes Poczty Polskiej.

Wydaje się bardzo rozsądne, że w spokoju doprowadziliśmy nasz spór do końca. Na pewno nie są to wzrosty wynagrodzeń zasadniczych, o których wszyscy byśmy marzyli. Wzięliśmy jednak pod uwagę bardzo trudną sytuację ekonomiczną firmy. Ufam, że to dopiero początek naszej wspólnej pracy z nowym Zarządem nad stworzeniem realnej możliwości dalszego wzrostu wynagrodzeń Pocztowców - mówi Bogumił Nowicki, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej.

Weryfikatorem dzisiejszego porozumienia będą Pracownicy – podkreślił Sławomir Redmer, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty.Zauważył też, że biorąc pod uwagę uczestnictwo całego Zarządu w najważniejszym momencie negocjacji, można mieć nadzieję na dobry dialog społeczny w przyszłości. Zaproponował także, aby w najbliższym czasie reprezentatywne organizacje związkowe wspólnie z Pracodawcą zastanowiły się wspólnie nad możliwościami poszukiwania  oszczędności w firmie i wzrostu przychodów, które , co w przyszłości również może  przełożyć się na poprawę sytuacji pracowniczej.

Jednocześnie Zarząd Poczty Polskiej przypomniał, że wypłata premii rocznej tzw. trzynastki nie jest zagrożona.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN