18 lipca br. odbyło się spotkanie z jednym z reprezentatywnych Związków Zawodowych Poczty Polskiej – Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty.

Spotkanie prowadzone były w ramach sporu zbiorowego, w którym Partner Społeczny żąda m.in. podwyżki płac dla Pracowników Poczty Polskiej. Stronę Pracodawcy reprezentowali m.in. Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski oraz członek Zarządu ds. procesów Iwona Ziomek.
Jak informowaliśmy wcześniej sytuacja firmy jest trudna i zagrożone jest osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego. Przełomem może być kolejny rok. Nasza konkurencja wycofuje się z rynku listów, ale musimy znaleźć też inne obszary, które pozwolą nam na zwiększenie przychodów.
Już teraz podejmowane są działania biznesowe i organizacyjne, których skutkiem ma być m.in. ograniczenie kosztów związanych z liczbą menadżerów i warunkami ich zatrudnienia oraz strukturą firmy.

Spotkania będą kontynuowane.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN