Zgodnie z aneksem do porozumienia z dnia 6 listopada 2014 r., dotyczącego podziału funduszu wynagrodzeń osobowych za ubiegły rok, pracownicy otrzymają jednorazowo dodatkowe 427 zł brutto. Aneks podpisały reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawca.

Dodatkowych środków nie otrzymają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach dyrektorów i zastępców dyrektorów, w całej strukturze Spółki.

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze otrzymają kwotę wyliczoną proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wypłata środków nastąpi w terminie do 10 lipca 2015r.
Treść porozumienia znajduje się poniżej.

 

 

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN