Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Prezydium ZZPP serdecznie dziękuję Wam oraz wszystkim członkom Waszych Oddziałów, Pocztowcom, za liczny udział w manifestacji, organizowanej przez OPZZ w dn. 18.04.2015 r.

Cieszy nas, że mimo niekorzystnej pogody, tak wielu z Was poświęciło swój wolny dzień, aby na ulicach stolicy zamanifestować nasze niezadowolenie z bieżącej polityki Rządu RP!

Nasze postulaty zostały uwzględnione w petycjach, złożonych w poszczególnych Ministerstwach.  

Pełne teksty petycji są dostępne na stronie www OPZZ :   http://www.opzz.org.pl/

W petycji do Ministra Finansów znalazł się postulat naszego związku :

  "...12.  Nieblokowania wzrostu ryczałtów samochodowych, które wypłacają m.in. pracodawcy pracownikom za używanie służbowo prywatnych aut

       Ryczałty samochodowe nie były waloryzowane od 2007 roku. W tym czasie średnie ceny benzyny i ropy drastycznie wzrosły. Aktualne przeciętne koszty eksploatacji samochodów osobowych, motocykli i motorowerów     używanych w Polsce w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu są wyższe niż obowiązujące ryczałty. W konsekwencji obowiązujące ryczałty samochodowe, które wypłacają pracodawcy pracownikom za używanie służbowo prywatnych aut nie rekompensują ponoszonych wydatków. Pracownicy nie mogą dopłacać do funkcjonowania firm, w których pracują! ..."

W petycjach  do Ministra Skarbu Państwa  oraz  do Ministra Gospodarki znalazł się postulat naszego związku :

"...stosowania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w tym respektowania przez zamawiających zasady, że cena nie może być najważniejszym kryterium wyboru oferenta oraz obowiązku weryfikacji w zamówieniach publicznych, czy wykonawca w złożonej ofercie uwzględnił rzeczywiste koszty zatrudnienia, w tym zapewnił pracownikowi – w ramach umowy o pracę – wynagrodzenie na poziomie co najmniej płacy minimalnej oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy..."

Jednocześnie szczególne podziękowania kierujemy do tych Pocztowców, których mieliśmy okazję spotkać osobiście podczas trwania manifestacji. Są to m.in

związkowcy z Oddziałów: Skierniewice, Szczecin, Koszalin, Suwałki, Lublin, Kielce, Kraków nr 1 , Warszawa nr 1, Białystok nr 2,  Łomża, Katowice nr 1, Bydgoszcz, Radom, Kalisz, Opole, Siedlce, Sieradz,Wrocław nr 1

 

Ze związkowym pozdrowieniem,

Sławomir Redmer
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN