Informacja Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Na podstawie decyzji zarządu Poczty Polskiej o przeznaczeniu dodatkowych środków na płyny dezynfekcyjne informujemy, że Pion Infrastruktury już je zakupił. Dodatkowo pozyskano rękawiczki dla pracowników eksploatacji, dystrybucja już się rozpoczęła.

 Płyny dezynfekcyjne pozyskujemy z dwóch niezależnych źródeł. Zakupione płyny są już zapakowane i skierowane do bezpośredniej dystrybucji na poszczególne urzędy. Dodatkowo pozyskaliśmy rękawiczki dla PPO, PS i POL. Dystrybucja odbywać się będzie na bieżąco, również w weekend, aby najpóźniej w poniedziałek dotarły do wszystkich Pracowników mających kontakt z Klientami – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu sprawujący nadzór nad Zespołem ds. monitorowania zagrożenia koronawirusem.

Płyny zostaną w pierwszej kolejności rozdystrybuowane listonoszom listowym (PS) i paczkowym (POL). Są to osoby, które mają największy kontakt z klientem bez możliwości użycia bieżącej wody i mydła antybakteryjnego. W miarę możliwości i dostępności środków na rynku realizowane będą potrzeby w innych komórkach organizacyjnych.

Płyny dezynfekcyjne dla listonoszy będą wydawane na początku w butelkach o poj. 100 ml. Ilość ta ma w założeniu wystarczyć na okres 1 tygodnia. Zatem kluczowe dla powodzenia całej akcji zaopatrzenia zgodnie z wytycznymi funkcjonującego w Spółce zespołu ds. monitorowania zagrożenia koronawirusem jest odpowiednie racjonowanie przez przełożonych kupowanych zasobów. Należy pamiętać, by zachować opróżnione butelki celem ponownego wykorzystania ich w późniejszym okresie, gdy będą realizowane dostawy w opakowaniach o większej pojemności i dojdzie do konieczności rozlewania ich zawartości na poszczególnych pracowników. Dodatkowo dostarczone zostaną płyny w pojemnikach o dużych pojemnościach do dezynfekcji powierzchni kontaktowych.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN