Mediacje ze Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty17.07.2019, 

17 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty dotyczące postulatów płacowych i prowadzone w ramach sporu zbiorowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pracodawcy i Związku Zawodowego oraz mediator (osoba z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalona wspólnie przez strony sporu zbiorowego). Obecność trzeciej, bezstronnej osoby jest następstwem podpisania protokołu rozbieżności. W spotkaniu, jako obserwator, wziął również udział Robert Czyż – przedstawiciel Pracowników w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej.

W czasie spotkania obie strony sporu zaprezentowały swoje stanowiska – Związek Zawodowy Pracowników Poczty przypomniał swoje oczekiwania płacowe (wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 400 zł  od stycznia br.), a Pracodawca przedstawił swoje propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników:

  • dodatkowe cykliczne wypłaty uzależnione od wzrostu wskaźników terminowości dla pracowników eksploatacji w RS i RD POL; za lepsze wyniki w zakresie terminowości pracownicy otrzymywaliby dodatkowo 50, 100, 150 lub 200 zł miesięcznie, w zależności od wyników w danej jednostce,
  • jednorazowe świadczenie związane z grudniowym okresem świątecznym w wysokości 300 zł dla wszystkich pracowników objętych ZUZP.

Pracodawca powtórzył także, że jego wolą jest systematyczny wzrost wynagrodzeń, ale sytuacja finansowa Spółki nie pozwala na tak wysoki wzrost wynagrodzeń jakiego oczekuje Strona Społeczna.

Przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Poczty zadeklarowali gotowość do rozmów na temat ewentualnych zmian w Regulaminie Premiowania.

Strony zadeklarowały chęć prowadzenia dalszych rozmów.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN