22 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi dotyczące kolejnej możliwości wzrostu wynagrodzeń Pracowników.

Pracodawca przedstawił propozycję, zgodnie z którą Pracownicy eksploatacji do dn. 10 grudnia br. mogliby otrzymać jednorazowe świadczenie świąteczne.  

Jednocześnie Pracodawca zaproponował pulę środków, które od 1 stycznia 2018 roku zostałyby przeznaczone na kolejne podwyżki dla Pracowników.

Strony nie zawarły porozumienia. Pracodawca jest  gotowy do dalszych rozmów.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN