Według założeń Projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw Poczta Polska trafi na istniejącą od stycznia br. listę spółek, które nie mogą wyjść z posiadania Państwa Polskiego.

Nowe wytyczne Projektu zakładają, że wraz z Pocztą na listę trafią PKP oraz PERN. – Wszystkie powyższe spółki są jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, które z uwagi na ich doniosłość dla gospodarki krajowej, realizowanie istotnych zadań publicznych oraz interes Skarbu Państwa powinny pozostać jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa­ – możemy przeczytać w uzasadnieniu nowelizacji. Potwierdza to jak ważna dla Państwa jest Poczta. Nieoceniona rola komunikacyjna, logistyczna oraz zaangażowanie w obronność kraju, to tylko niektóre z haseł, z którymi utożsamiana jest nasza firma.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN