Wynik, który osiągnęliśmy za I kwartał br. umożliwia wypłatę premii, naliczanej wg starego Regulaminu Premiowania, obowiązującego do końca kwietnia br. Premia trafi na konta Pracowników wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, czyli do 10 maja br.

-Pierwszy kwartał był dla nas naprawdę dobry i udowodnił, że właściwe decyzje biznesowe, połączone z dobrą pracą Pocztowców przynoszą efekty. Mam nadzieję, ze to dobry prognostyk na cały rok, umożliwiający realizację strategii w zakresie przychodów – mówi Przemysław Sypniewski, Prezes Poczty Polskiej.

Premię kwartalną, wypłacaną zgodnie ze starym Regulaminem premiowania, otrzymają Pracownicy premiowani kwartalnie. W przypadku Pracowników premiowanych rocznie, wypłata premii nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w Regulaminie premiowania z 2015 r., tj. m.in. po osiągnięciu planowanego wyniku Spółki za rok bieżący.

Od maja br. zaczyna obowiązywać nowy Regulamin Premiowania, zgodnie z którym niezależnie od wyniku finansowego firmy będzie co miesiąc wypłacana premia czasowo-jakościowa i premia zadaniowa. Jeśli wynik firmy będzie dobry, kwartalnie wypłacana będzie także premia wynikowa.

STRUKTURY ZZPP SZCZECIN